En promenad på juldagen i bilder

Låter bilderna tala för sig själva......

Gillar